Faner

19 august 2011

News Skole - Nyheder for børn og unge

Hurra! - Nu har TV2 News lanceret News Skole - en ugentlig 15 minutters nyhedsudsendelse produceret til skolebrug (fra 7.kl.trin og opefter). De ugentlige nyheder suppleres med opgavesæt (udarbejdet af folkeskolelærere) sv.t. 45 minutters lektioner.
Fra og med skoleåret 2012/2013 skal skolerne tegne abonnement på News Skole, men frem til sommerferien 2012 er det gratis at benytte tilbuddet.
I finder siden her.

1 kommentar: