Faner

30 april 2014

AnswerGarden - et spændende, visuelt feedback-værktøj til alle fag

Der findes utallige onlineværktøjer og apps, som på forskellige smarte måder kan indsamle feedback, kommentarer, meninger, svar eller idéer fra et publikum eller et hold elever... og lige så mange måder disse tilbagemeldinger kan præsenteres visuelt på.

AnswerGarden er et gratis og supernemt feedback-værktøj, der skiller sig lidt ud fra mængden, synes jeg... fordi det ikke anvender de sædvanlige grafer, lagkage- eller søjlediagrammer man plejer at visualisere data med, men derimod bygger en ordsky, som gradvist vil vokse efterhånden som svarene tikker ind. Og.... er der mange der svarer ens, vil disse svar snart træde tydeligt frem i mængden, idet de automatisk fremhæves med federe, større typer. Ved at holde musen over et svar vil man kunne se hvor mange der har skrevet netop dét svar.

Uanset hvilket fag du underviser i vil du altså - blot ved at stille et enkelt spørgsmål og dele et link med dine elever - straks kunne danne dig et visuelt overblik over hvad der tænkes og vides om det emne du har kastet ud. Som underviser er det selvfølgelig altid spændende at se hvad eleverne byder ind med, men også for eleverne kan det være en ny og anderledes (og i øvrigt helt anonym) måde at arbejde kollaborativt, dele viden og tanker... og blive hørt på. OBS! Hvert svar kan maks. fylde 20 anslag.

Desuden kan alle starte en AnswerGarden ved at stille et godt spørgsmål, hvilket i sig selv jo også kan være en god udfordring. Det kræver ingen brugerregistrering, men blot at man selv sørger for at huske det tildelte link.
Man kan dog også vælge at indtaste sin email-adresse og adgangskode, under oprettelsen af spørgsmålet. Herved får man automatisk tilsendt en mail med url-adressen til spørgsmålet samt muligheden for at kunne redigere sit spørgsmål og evt. slette uønskede/upassende bidrag, hvis det skulle blive aktuelt.

Man kan uploade sin AnswerGarden til de sociale medier eller embedde den på sin blog eller hjemmeside, som jeg har gjort det herunder - prøv at indtaste dit svar på mit spørgsmål i den grå kasse herunder og se det blive en del af ordskyen.
Bemærk at der ses et tal når musen holdes over et ord. Tallet viser hvor mange gange dette svar er blevet skrevet. I finder værktøjet her.

27 april 2014

Interaktiv værktøjskasse til visualisering af matematiske koncepterPå websiden Visnos Mathematics finder man en værktøjskasse med 15 nyttige, interaktive redskaber, som visualiserer emner som brøker, decimaler, procenter, geometri, tid og tabeller.
Redskaberne kan bruges både på PC'er og elektroniske tavler, direkte fra websiden eller downloades som Chrome-applikationer.
I alle værktøjerne er der en videovejledning og en instruktion (på engelsk), så man kan lære at udnytte alle funktionerne.

I finder redskaberne her.

23 april 2014

Grundloven af 1915 fylder 100 år og fejres med et Skolevalg for landets 8.- og 9. klasser - Vær med!

Jeg har fået en mail fra Folketinget om et spændende projekt - Skolevalg -, som jeg meget gerne hjælper med at sprede budskabet om:

Grundloven af 1915 fylder 100 år
Som en del af fejringen arrangerer Folketinget og Undervisningsministeriet et landsdækkende skolevalg for landets 8.- og 9. klasseelever. Valget afholdes d. 29. januar 2015.
Det gør man fordi en undersøgelse fra 2010 har vist at unge, der vælger ikke at stemme første gang de får muligheden for det, med stor sandsynlighed heller ikke vil benytte deres stemmeret senere i livet.

Det siger undervisningsministeren om Skolevalg
I mailen jeg fik citeres Christine Antorini for flg.:
“Danske unge er generelt meget engageret i det samfund, de lever i. Men den interesse kan vi ikke altid se afspejlet i valgdeltagelsen, når de senere i livet skal stemme for første gang. Det kan der være mange årsager til, men med Skolevalg vil vi gerne motivere de unge til at forstå, tage stilling til og debattere politiske spørgsmål sammen med deres klassekammerater og lærere. Skolevalg er tænkt som et stort og uafhængigt træningsforløb i at bruge demokratiet,” 

Et tre-ugers undervisningsforløb
Skolevalget udskrives af Statsministeren forud for valget, og en 3 uger lang valgkamp skydes i gang.
"Forud for valghandlingen den 29. januar 2015 gennemfører de tilmeldte skoler et undervisningsforløb på tre uger, der arrangeres som en “valgkamp”. På valgkampens første dag udskrives valget af Statsministeren. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i Fælles Mål, der er de fælles pejlemærker for undervisningen, som Undervisningsministeriet har fastsat for samfundsfag, men det er oplagt at inddrage flere fag og timer fra den understøttende undervisning i forløbet.
Undervisningsforløbet er delt op i tre moduler a ca. en uges varighed. I første modul skal eleverne tage stilling til en række mærkesager og udvælge dem, de synes er vigtigst. I andet modul skal eleverne argumentere for deres valg og føre kampagne for de mærkesager, de har valgt. Det foregår på de sociale medier, hvor mærkesagerne deles i netværket, høster likes og på den måde ryger øverst eller nederst i hierarkiet af emner, der bliver taget op. I tredje modul inddrages ungdomspartierne, som udformer et partiprogram med de mærkesager, de er mest enige i. I denne del af valgkampen får ungdomspartierne mulighed for at komme ud på skolerne og deltage i debatter.
På valgdagen bliver der opstillet stemmebokse på valgstedet, og eleverne får udleveret stemmesedler. Resultatet offentliggøres samme aften, og Skolevalg slutter med en stor valgfest."

Skal I være med?
Tilmelding til projektet står skolelederne for.
Få mere information om projektet her.


21 april 2014

Interaktiv værktøjskasse til den allerførste fremmedsprogstræning

Websiden Literacy Center huser en rigtig god, interaktiv værktøjskasse til den helt tidlige undervisning i sprogene engelsk, tysk, spansk og fransk. Her kan man træne små/store bogstaver, tal, former, farver, skrivning, stavning og brug af tastatur. Alt bliver læst højt, så udtalen også kommer med. De interaktive øvelser kan både bruges på elektroniske tavler og PC'er, og der er tilmed mulighed for at printe supplerende opgaveark ud.

Besøg siden her.

17 april 2014

Træn læsehastighed med Spreeder eller ZapReaderMed onlineværktøjerne Spreeder og Zapreader kan man træne og forbedre sin læsehastighed ved at kopiere/indsætte noget tekst og trykke på Play, hvorefter teksten afspilles i et ønsket tempo.

Standardindstillingen er 300 ord pr. minut, afspillet et ord ad gangen, men både tempo, antal ord pr. visning, tekstfarve- og størrelse samt baggrundsfarven kan indstilles helt som man ønsker det.
Det anbefales at man starter med at finde det niveau man som udgangspunkt kan læse med (et ord ad gangen) uden at miste indholdsforståelsen. Når dette niveau er fundet øger man tempoet lige akkurat nok til at man skal kæmpe lidt for at fange hele indholdet. Gentag læsningen indtil indholdet er forståeligt og øg så tempoet igen.

Jeg har med stor succes brugt værktøjerne i Dansk og Dansk som andetsprog og erfaret at eleverne synes det er en sjov og udfordrende måde at læsetræne på. Eleverne læser først teksten individuelt på PC'erne i det tempo der passer til dem. Derefter taler vi sammen om indholdet, og runder så af med at læse teksten højt fra Smartboardet i et stadigt stigende tempo.
Læseværktøjerne kan naturligvis også bruges i andre fag.

Der kræves hverken brugerregistrering eller log ind for at bruge værktøjerne, og hvis man ønsker det kan man hente en såkaldt "bookmarklet", hvilket vil sige at man gemmer et særligt link i sine favoritter, sådan at man altid kan kopiere noget tekst fra en hvilken som helst webside, trykke på linket, som så åbner læseren i et separat vindue man kan læsetræne i.

Prøv det selv her: Spreeder og Zapreader.

16 april 2014

Lav "proffe" animationsfilm med PowToon


Ovenstående film er mit forsøg på at lave en animeret navneords-øvelse med onlineværktøjet Powtoon, som jeg tidligere har fortalt om i dette indlæg, som har nogle år på bagen. (Der er kommet mange nye muligheder til siden jeg sidst brugte værktøjet)

Navneords-øvelsen går ud på at eleverne præsenteres for nogle ord og billeder, som de skal huske, når filmen sættes på pause. Eleverne skal skrive alle de ord de kan huske, sammenligne deres ordlister og trykke på play-knappen, når de er klar til at tjekke om de fik alle ordene med.

Powtoon er et nemt værktøj at have med at gøre, og selv hvis man nøjes med at benytte den gratis version, er der et stort udvalg af figurer, former, pile, teksttyper, baggrundsmusik og effekter, som man placerer på en tidslinje med træk-og-slip-metoden. Man kan tilmed vælge om man vil dele resultatet som en film eller et slideshow, hvor man selv kan styre afspilningen. I den gratis version kan man gemme film af max. 5 minutters varighed og filmene kan uploades til YouTube, hvis man ønsker det.
Jeg tror at elever fra omkring 4.-5. klasse og opefter vil kunne få stor glæde af værktøjet, hvis I skal arbejde med animation eller lave præsentationer med lidt ekstra Kapooooowww!!

Prøv det her.