Faner

08 marts 2014

At se på sig selv både indefra og udefra - et specialundervisningsmateriale fra Skolestuen

I mit daglige lærervirke (indenfor voksen-specialundervisningen) har jeg de sidste par år bl.a. haft den glæde at få lov at køre nogle undervisningsforløb, hvor elever træner deres sociale kompetencer ved hjælp af billedproduktion, dialog, rollespils- og samarbejdsøvelser.
Dette semester har vi fokus på begreber som selvopfattelse, tolerance og empati og arbejder i øjeblikket med at lave selvportræts-bøger, som skal hjælpe eleverne med at sætte ord på og udtrykke visuelt hvem de er.
Til det formål har jeg lavet to bøger med billedøvelser, som kan bruges af alle aldersgrupper:
En samling billedøvelser man kan bruge til at fortælle om sig selv.
Download materialet her.
En samling billedøvelser, som kan udfordre fantasien og selvopfattelsen.
Download materialet her.

I begge bøger har hver side en overskrift, f.eks. "Mig og vennerne", "Mig og mit tøj", "Hvis verden var blå" eller "Hvis alle var fjollede", og det er så op til eleverne at lave tilhørende illustrationer. De bestemmer selv om de vil tegne, male, lave collage og evt. kombinere med tekst. Det eneste krav fra min side er at siderne skal fyldes helt ud med motiv, baggrund og ramme. Det er selvfølgelig også mere end tilladt at tilføje nye sider.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar