Faner

23 april 2014

Grundloven af 1915 fylder 100 år og fejres med et Skolevalg for landets 8.- og 9. klasser - Vær med!

Jeg har fået en mail fra Folketinget om et spændende projekt - Skolevalg -, som jeg meget gerne hjælper med at sprede budskabet om:

Grundloven af 1915 fylder 100 år
Som en del af fejringen arrangerer Folketinget og Undervisningsministeriet et landsdækkende skolevalg for landets 8.- og 9. klasseelever. Valget afholdes d. 29. januar 2015.
Det gør man fordi en undersøgelse fra 2010 har vist at unge, der vælger ikke at stemme første gang de får muligheden for det, med stor sandsynlighed heller ikke vil benytte deres stemmeret senere i livet.

Det siger undervisningsministeren om Skolevalg
I mailen jeg fik citeres Christine Antorini for flg.:
“Danske unge er generelt meget engageret i det samfund, de lever i. Men den interesse kan vi ikke altid se afspejlet i valgdeltagelsen, når de senere i livet skal stemme for første gang. Det kan der være mange årsager til, men med Skolevalg vil vi gerne motivere de unge til at forstå, tage stilling til og debattere politiske spørgsmål sammen med deres klassekammerater og lærere. Skolevalg er tænkt som et stort og uafhængigt træningsforløb i at bruge demokratiet,” 

Et tre-ugers undervisningsforløb
Skolevalget udskrives af Statsministeren forud for valget, og en 3 uger lang valgkamp skydes i gang.
"Forud for valghandlingen den 29. januar 2015 gennemfører de tilmeldte skoler et undervisningsforløb på tre uger, der arrangeres som en “valgkamp”. På valgkampens første dag udskrives valget af Statsministeren. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i Fælles Mål, der er de fælles pejlemærker for undervisningen, som Undervisningsministeriet har fastsat for samfundsfag, men det er oplagt at inddrage flere fag og timer fra den understøttende undervisning i forløbet.
Undervisningsforløbet er delt op i tre moduler a ca. en uges varighed. I første modul skal eleverne tage stilling til en række mærkesager og udvælge dem, de synes er vigtigst. I andet modul skal eleverne argumentere for deres valg og føre kampagne for de mærkesager, de har valgt. Det foregår på de sociale medier, hvor mærkesagerne deles i netværket, høster likes og på den måde ryger øverst eller nederst i hierarkiet af emner, der bliver taget op. I tredje modul inddrages ungdomspartierne, som udformer et partiprogram med de mærkesager, de er mest enige i. I denne del af valgkampen får ungdomspartierne mulighed for at komme ud på skolerne og deltage i debatter.
På valgdagen bliver der opstillet stemmebokse på valgstedet, og eleverne får udleveret stemmesedler. Resultatet offentliggøres samme aften, og Skolevalg slutter med en stor valgfest."

Skal I være med?
Tilmelding til projektet står skolelederne for.
Få mere information om projektet her.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar