Faner

31 juli 2014

Stav et tal - To interaktive Jeopardy-quizzer fra Skolestuen

Har man ikke dansk som sit modersmål kan danske talord være noget af en udfordring at lære, fordi der er så mange underlige regler og ulogiske undtagelser. Hvorfor er der f.eks. 'd' i "halvtreds", men ikke i "tres"?... og hvorfor sætter vi 'halv-' foran nogle af de runde tal? Jeg vidste det heller ikke, men blev lidt klogere her.

Selvom det ikke sker så tit at man har brug for at stave et tal, har jeg opdaget at det, i andetsprogsundervisningen, har givet pote at bruge lidt tid på hvordan tallene staves. Måden vi udtaler tal på er skrupforvirrende, men det er mit indtryk at noget den forvirring falder bort , når man kigger på hvordan talordene staves.

Til det formål har jeg lavet to interaktive Jeopardy-quizzer, som I andre måske også kan få glæde af. Tryk på billederne for at åbne quizzerne:

Tallene 0-50
Tallene 50-100+
Begge quizzer er meget enkle og kan spilles i hold/par eller som en fælles tavleaktivitet: Der vælges en kategori og et "beløb" > man ser et billede af et tal > herefter staves tallet enten mundtligt eller skrives på et papir, der holdes op > til sidst trykkes på "Reveal answer"-knappen for at tjekke svaret. Et korrekt svar giver det beløb man trykkede på. Et forkert svar sender turen videre (eller man kan vælge at trække beløbet fra).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar